Studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość są doskonałą ścieżką edukacyjną dla tych, którzy pragną zdobyć kompleksową wiedzę w obszarze finansów oraz rachunkowości i przygotować się do pełnienia kluczowych ról w świecie biznesu.

Programy studiów trwające trzy lata zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności, które są nieodzowne dla sukcesu w dziedzinie finansów.

Rozwój profesjonalny poprzez studia licencjackie finanse i rachunkowość

Przygotowanie do wielu ról w finansach i biznesie

Studenci kierunku finanse i rachunkowość mają okazję zgłębić różnorodne aspekty pracy w dziedzinie finansów na różnych stanowiskach. Program kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz skarbowości, co pozwala na wszechstronne przygotowanie do zarządzania zasobami finansowymi organizacji. Współczesny rynek pracy wymaga od specjalistów z obszaru finansów szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Program studiów licencjackich finanse i rachunkowość odpowiada na te potrzeby, umożliwiając studentom poznanie zasad rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, zarządzania ryzykiem oraz innych kluczowych zagadnień. Dzięki temu absolwenci są gotowi sprostać wyzwaniom stawianym przez dzisiejszy rynek finansowy.

Studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych. W trakcie trzech lat programu, studenci mają okazję uczestniczyć w wykładach wybitnych ekonomistów, a nawet laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Organizowane są międzynarodowe seminaria, które umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy wykładowcami oraz studentami.

Więcej informacji na temat studiów na kierunku finanse i rachunkowość można przeczytać na stronie https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc. Kierunek finanse i rachunkowość stawia również na praktykę zawodową. Program obejmuje obowiązkowe praktyki, które umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia w realnych warunkach pracy. Dodatkowo, studenci mają możliwość uczestniczenia w konwersatoriach, laboratoriach i ćwiczeniach, które pomagają w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. Koła naukowe oraz wizytacje studyjne w firmach to dodatkowe możliwości rozwijania zainteresowań i kontaktu z praktyką zawodową.