Obecnie firmy transportowe korzystają z systemów, które mogą automatycznie pobierać dane z tachografów, dzięki temu można kontrolować w czasie rzeczywistym pracę kierowców samochodów ciężarowych.

Jest to bardzo istotne ze względu na możliwość łatwiejszego zarządzania flotą, dostosowywania transportów do wielu zmiennych. Oczywiście należy pamiętać także o przepisach, które mówią o maksymalnym czasie pracy w ciągu tygodnia bądź też dobry.

W jaki sposób usprawnić zarządzanie flotą w firmie transportowej?

Cyfrowa ewidencja pracy kierowcy

Systemy telemetryczne mogą łączyć się przez internet, może być to przykładowo telefon komórkowy czy też urządzenie na stałe zamontowane w samochodzie. Dzięki czemu baza ma cały czas dostęp do danych z karty kierowcy, tachografu, w tym przypadku kierowca nie musi stawiać się w bazie aby przedstawić wszystkie dane. Warto pamiętać także, iż niekiedy kierowcy parkują auto w domu, w tym przypadku jest to duża oszczędność czasu. Oczywiście należy pamiętać o podstawie godzinowej, w tym przypadku praca kierowcy nie może być dłuższa niż 9 godzin, lub 2 razy w tygodniu 10 godzin dziennie. Uwzględniamy także czas z całego tygodnia, który nie może być większy niż 56 godzin.

Nowoczesne systemy telematyczne pozwalają również na uniknięcie problemów. W czasie kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego, w przypadku kiedy kierowca przekroczyłby ramy czasowe, mógłby zostać obciążony mandatem. Oczywiście ewidencja komputerowa to bardzo skuteczne narzędzie, zwłaszcza w firmach, w których odbywa się wiele transportów, gdzie pracuje wielu kierowców. Z pewnością osoba zarządzająca transportami może dzięki temu lepiej zarządzać flotą, reagować na różnego rodzaju problemy w trasie, opóźnienia, dostosować trasę w przypadku problemów na drodze.

Cyfrowa ewidencja pracy kierowcy to także możliwość zbierania w niej wiele różnych danych, które następnie możemy przeanalizować. W ten sposób można zoptymalizować kolejne trasy, przygotować się lepiej na sytuacje nieprzewidziane, takie jak przykładowo roboty drogowe. W ten sposób można także zmniejszyć koszty transportu, analizując trasę, inaczej dobierając czas pracy kierowcy.