Wczesna wiosna to najlepszy termin na to, żeby zrobić przegląd stanu zbóż ozimych na polach.

Będzie on zależał od tego, jaka była zima. Jeżeli zima była delikatna, to zbożom nic nie powinno zaszkodzić, ale chwastów będzie w nich mnóstwo. Jeśli natomiast zima była mocniejsza, to mogło dojść do pewnych strat na polach, ale jednocześnie mniej będzie też chwastów. Trudno powiedzieć, jak w konkretnym miejscu będą wyglądały uprawy, bo wiele zależy od rodzaju gleby, a także od tego, jak była ona uprawiana. Jeżeli miała dużo składników odżywczych, to z dużym prawdopodobieństwem zboża będą dobrze rosły, ale kiedy gleba była wyjałowiona, chwasty mogły zagłuszyć zboże i bardzo często właśnie tak się dzieje. Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych jest dla większości rolników standardem. Niestety, ale większość pól uprawnych ze zbożami jest mocno zachwaszczona, a to skutkuje dużymi problemami w uprawie.
Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Jak działa wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych?

W wielu przypadkach rolnicy muszą się uciekać do bardzo radykalnych sposobów ograniczenia populacji chwastów. Niezbędne są opryski herbicydami, gdyż inne metody nie są wystarczająco skuteczne, żeby można było się całkowicie pozbyć chwastów. W takim przypadku intensywna broń jest jedynym rozwiązaniem. Mechaniczne metody zwalczania chwastów są często po prostu nieskuteczne, a dzieje się tak dlatego, że rozerwane chwasty mnożą się jeszcze intensywniej, więc, zamiast ograniczać ich populację, doprowadzamy do jej zwiększenia, przez co niestety nasze uprawy cierpią. Chwastów jest za dużo i stanowią one zbyt dużą konkurencję, a w konsekwencji tego zbóż na polu jest po prostu mniej i mają one też mniej składników pokarmowych. Jeśli chodzi o zwalczanie chwastów w oziminach, to najlepsze rezultaty daje zastosowanie herbicydów, czyli specjalnych preparatów, które mają za zadanie zniszczyć określone gatunki roślin, dokładnie chwastów. Dzięki nim możemy osiągnąć większy zbiór z konkretnego areału. Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych często jest wykonywane nieco za późno. Zdecydowanie lepiej byłoby wykonać to jesienią.