Na terenie naszego kraju mamy do czynienia z wieloma różnymi świadczeniami wypłacanymi przez osoby fizyczne na rzecz innych osób fizycznych.

Wśród takich płatności można znaleźć na przykład alimenty. Ich wysokość oraz obowiązek płacenia jest ustalany w ramach postępowania sądowego. Alimenty płaci się w związku z małżeństwem, powinowactwem lub pokrewieństwem. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi w przypadku rozwodu, gdy jeden z rodziców jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz swoich dzieci, ale istnieją też alimenty płacone przez dzieci i wnuków na rzecz rodziców lub dziadków, gdy sąd uzna, że osoby takie znajdują się w potrzebie. Warto dowiedzieć się czegoś więcej w związku z alimentami.

Najważniejsze zasady dotyczące alimentów

Najbardziej powszechnymi płatnościami są alimenty płacone przez rodziców na dziecko. Rodzic, który po rozwodzie nie sprawuje opieki nad dzieckiem jest zobowiązany płacić alimenty, których celem jest zaspokojenie najważniejszych, podstawowych potrzeb życiowych dziecka. W głównej mierze obejmują one jego wykształcenie oraz wychowanie. Obowiązek alimentacyjny obowiązuje do 18 urodzin dziecka albo do 25 urodzin, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Jeśli mamy jednak do czynienia z dzieckiem niepełnosprawnym, które nie jest w stanie samo się utrzymać, wówczas alimenty obowiązują dożywotnio.

Gdy dziecko jest niepełnoletnie, wówczas alimenty wypłaca się rodzicowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Sąd ustala potrzeby dziecka na podstawie jego stanu zdrowia i wieku, a wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie średniego poziomu życia w Polsce. W czasie sprawy rozwodowej i alimentacyjnej należy przedstawić różne informacje oraz dowody, na podstawie których kwota alimentów jest odpowiednio zwiększana lub zmniejszana.

Oczywiście wiadomo, że zwykli ludzie nie znają dobrze prawa alimentacyjnego i jego różnych, często skomplikowanych zapisów. Oprócz zwykłych alimentów na dzieci, można mieć również do czynienia ze sprawami sądowymi obejmującymi świadczenia na rzecz ojczyma, macochy, rodziców, dziadków, itp. Korzystając z wyszukiwarki internetowej i hasła https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty można uzyskać wsparcie w zakresie ochrony przed alimentami lub pomoc w zakresie ich pozyskiwania.