Każdy właściciel samochodu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w ramach którego możliwe jest pokrycie kosztów naprawy auta osoby poszkodowanej czy też kosztów jej leczenia, jeśli dojdzie do poważniejszego zdarzenia drogowego.

Niestety nie każdy pamięta o terminowej zapłacie takiej polisy ubezpieczeniowej. Istnieją dwie sytuacje. Jedną z nich jest nieopłacenie polisy na kolejny rok, a drugą spóźnienie w opłaceniu raty ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto dowiedzieć się czegoś na ten temat.

Zapłata ubezpieczenia OC po terminie – co teraz?

Konsekwencje braku terminowej płatności za ubezpieczenie OC

W przypadku braku płatności, która sprawi, że właściciel samochodu nie zawrze nowego ubezpieczenia w wymaganym terminie, dojdzie do przerwania ciągłości okresu ubezpieczeniowego. Oznacza to, że auto do momentu dokonania płatności nie będzie objęte ochroną. Taka sytuacja wiąże się z koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów ewentualnych napraw pojazdów i leczenia osób poszkodowanych. Dodatkowo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wykryć taką przerwę i naliczyć karę proporcjonalną do długości okresu bez ubezpieczenia.

Inną sytuacją jest opóźniona płatność ważnej polisy. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może naliczyć dodatkowe opłaty za spóźnienie lub skorzystać z możliwości windykacji, a nawet prawnej egzekucji należności. Pomimo braku terminowej płatności, firma nadal obejmuje klienta ochroną ubezpieczeniową i wypłaci poszkodowanemu pieniądze, jednak później zażąda ich zwrotu od osoby, która nie opłaciła składki w terminie. Warto więc o to zadbać, aby uniknąć przykrych problemów.

Wiele cennych informacji na temat polisy ubezpieczeniowej OC można znaleźć w Internecie, na przykład na stronie http://ubezpiecz-auto.biz/przedluzenie-oc-terminie-czym-sie-wiaze/. Dzięki fachowym poradom oraz informacjom można dowiedzieć się sporo i uniknąć wielu niedomówień, nieprawidłowości i innych problemów.