Sektor produkcji, handlu, przemysłu oraz wiele innych gałęzi gospodarki obejmują sporo ciekawych form działalności różnych firm specjalizujących się w wielu typach zadań.

Całkiem często wiążą się one z dostarczaniem różnych towarów i usług klientom. Trzeba mieć na uwadze to, że kluczową rolę odgrywają aktualnie działania, których celem jest przypisywanie znaków towarowych. Są to specjalnego typu oznaczenia, które pozwalają na identyfikowanie określonych marek i produktów. Takie znaki zastrzega się w Urzędach Patentowych.

Znaki towarowe i ich najważniejsze rodzaje

Typy znaków towarowych – podstawowe informacje

Obecnie na rynku wykorzystywane są różne rodzaje znaków towarowych. Do ich grona zaliczane są między innymi oznaczenia słowne. W tej sytuacji chodzi po prostu o słowa, które opisują daną markę albo produkty bez stosowania jakichkolwiek elementów graficznych. Innymi słowy, dzięki samej nazwie, klienci dowiedzą się z jakim produktem albo przedsiębiorstwem mają do czynienia. Warto dodać, że słowne znaki towarowe są popularne wśród wielu firm ze względu na brak potrzeby projektowania skomplikowanych grafik.

Drugą dość popularną opcję stanowi znak stanowiący połączenie słowa i grafiki. W ten sytuacji chodzi o słowo, które jest wykorzystywane razem z jakimś rzucającym się w oczy i łatwym do zapamiętania logotypem lub innym elementem graficznym. Często taki znak składa się z dwóch elementów, ale czasami takie słowa i logotypy są używane oddzielnie. Użytkownicy doceniają więc wysoką elastyczność korzystania z takich znaków towarowych w różnorodnych materiałach o charakterze reklamowym.

Trzecie grono stanowią znaki o charakterze graficznym, w których nie wykorzystuje się żadnych słów. Są one powiązane najczęściej z rozpoznawalnymi i dużymi markami krajowymi czy też międzynarodowymi. Oznaczenia tego rodzaju wystarczą, aby klienci wiedzieli o jaki podmiot lub produkt chodzi. Warto dodatkowo rejestrować takie znaki graficzne w Urzędzie Patentowym co wiąże się z kosztami opisanymi na stronie https://znakitowarowe-blog.pl/trademark-a-name-and-logo-fees/. Taka rejestracja zabezpiecza prawnie znak towarowy przed jego wykorzystywaniem przez konkurencyjne firmy.