Tematy dotyczące szeroko pojętej energii wciąż wzbudzają wiele dyskusji. W Internecie istnieje mnóstwo forów dyskusyjnych, na których wypowiadają się zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy odnawialnych źródeł energii czy elektrowni atomowych. Jednym z ciekawszych zagadnień poruszanych przy tej okazji są magazyny energii. Czym one są? Jakie wyróżniamy ich rodzaje? To bardzo ciekawe pytania, na które są jeszcze ciekawsze odpowiedzi.

Magazyny energii – definicja

Teoretycznie wyjaśnianie danych pojęć lub wyrażeń nie powinno być trudnym zadaniem, ale ten przypadek jest dość specyficzny. Dlaczego? W Internecie znajdują się trzy (w dużym stopniu zbliżone) definicje magazynów energii.

Według ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii są to wyodrębnione urządzenia lub całe zespoły urządzeń, które służą do przechowywania energii w dowolnej postaci. Nie powodują one emisji będących obciążeniem dla środowiska.

Prawo Energetyczne uważa natomiast, że magazyny energii są instalacją służącą do przechowywania energii. Jest ona przyłączona do sieci, a także ma zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci.

Warto jeszcze wspomnieć o Ustawie o rynku mocy, gdyż w niej również znalazło się wyjaśnienie, czym są magazyny energii. Można tam przeczytać, że są to urządzenia posiadające zdolność do dostawy mocy elektrycznej do systemu.

Tak jak już wyżej zostało wspomniane, każda z tych definicji jest prawdziwa, w dużej mierze się one pokrywają, a ostatecznie razem tworzą dokładne i obszerne wyjaśnienie.

Jakie są rodzaje magazynów energii?

Warto także wspomnieć o rodzajach magazynów energii. Poniżej prezentujemy najczęściej przytaczany podział wraz z krótką definicją każdej z opcji.

· Magazyny mechaniczne – czyli elektrownie szczytowo-pompowe, magazyny sprężonego powietrza oraz koło zamachowe.

· Magazyny elektrochemiczne – w ich skład wchodzą głównie akumulatory i ładowalne baterie.

· Magazyny elektryczne – mowa tu o superkondensatorach.

· Magazyny chemiczne – a więc ogniwa paliwowe oraz tworzenie wodoru bądź metanu.

· Magazyny termiczne – w skład tej grupy wchodzi natomiast akumulacja ciepła utajonego albo jawnego.

Spotyka się też podziały na magazynowanie pośrednie i bezpośrednie. Jak więc widać, temat jest stosunkowo obszerny i specjalistyczny, ale tego typu informacje należy przywoływać i rozpowszechniać – zwłaszcza w dobie zamieszania na rynku paliw i w czasie debaty nad źródłami energii.